Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2013     21:09

Η function 1 δραστηριοποιείται στον χώρο από τον Σεπτέμβριο του 2009. Μια νεοφώτιστη εταιρία, η οποία όμως στελεχώνεται από πτυχιούχα έμπειρα στον χώρο μέλη με πολυετή πείρα στις νέες τεχνολογίες αλλά και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση για τα τεχνολογικά δρώμενα, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Δημοσίευση Ισολογισμών σε ιστοσελίδα!